CCTV SM SWC-304 4kanalni (BNC) web server

Samsungov inovativni SWC-304 web server može spojiti do četiri analogne kamere, te ima mogućnost prijenosa digitalnog videa preko sva četiri kanala istovremeno. Konekcija se odvija preko LAN kabela. Uređaj radi sa MPEG-4 kompresijom tako da video slika zadovoljava uvjete profesionalnih sustava za nadzor i udaljeno promatranje. Neke od funkcionalnosti uređaja su: max. 30fps (VGA)/120 fps(CIF) kompresija, bidirekcionalni audio, statični/dinamički IP, kontrola položaja kamere, podržava slanje e-mailova, DDNS podrška.