Usluge

INSTALACIJA PROGRAMA , REINSTALACIJA SISTEMA
- Instalacija operativnih sustava (WINDOWS, WINDOWS SERVER i LINUX),
- Instalacija antivirusnih programa

UMREŽAVANJE RAČUNALA
- Projektiranje računalnih mreža
- Izvođenje radova na instalacijama ; priprema i kabliranje
- Konfiguracija i zaštita mreže

VIDEO NADZOR
- Projektiranje sustava video nadzora
- Sustavi video nadzora na/sa udaljene lokacije putem TCP/IP računalne
mreže, ISDN vezom ili preko interneta DSL-om.

- Video kamere
- Objektivi
- Digitalni video rekorderi i dvr kartice
- Web serveri

Postavljanje video nadzornih kamera u objektima. Povezivanje kamera sa digitalnim video snimačem - transmiterom ili računalom, te arhiviranje snimljenih podataka. Spajanje kamera na koaksijalni kabel ili na Ethernet mrežu. Realizacija video nadzora preko opreme Samsung i Panasonic. Mogućnost video nadzora na 5 lokacija preko ADSL veze.

   
Copyright © [ COM 1 - SPLIT ] 1995-2007